>> ПРО ОБЛАСТЬ
:: Загальні відомості
:: місто Чернівці
:: Вижницький район
:: Герцаївський район
:: Глибоцький район
:: Заставнівський район
:: Кельменецький район
:: Кіцманський район
:: Новоселицький район
:: Путильський район
:: Сокирянський район
:: Сторожинецький район
:: Хотинський район
<< ПЕРЕХІД
:: Головна ОДА

Паспорт Чернівецької області станом на липень 2005 р.


Розділ: Загальні відомості

 
Символіка краю:

Герб області
Герб області


Прапор області

Площа: 8,1 тис.кв.км, 1,3% від території України
Географічні дані:

По території області протікає 75 річок довжиною понад 10 км.

Найбільші: Дністер довж. 290 км Прут довж. 128 км Сірет довж. 113 км

Область розташована у трьох зонах: лісостеповій – Прутсько - Дністровське міжріччя, передгірській між Карпатами та рікою Прут і гірській - Буковинські Карпати.

Кордони:

Межує з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою, Вінницькою областями, Румунією та Республікою Молдова.

По території області проходить державний кордон протяжністю 404,4 км, в тому числі: з Румунією 226,4 км, з Республікою Молдова 178 км.

Митний контроль здійснюється в пунктах пропуску Вадул-Сіретської і Кельменецької митниць.

Адміністративно-територіальні одиниці:

Обласний центр - м.Чернівці

Кількість районів: 11 - Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький, Хотинський.

Кількість населених пунктів: 417, в тому числі: міста - 11, селища міського типу - 8, села - 398.

Місцеві державні адміністрації:

Обласна - 1, районні – 11

Місцеві ради:

Обласна рада - 1

районні ради - 14

міські ради - 11

селищні ради - 8

сільські ради - 252

Кількість депутатів - 104 чол.

кількість депутатів - 816 чол.

кількість депутатів - 306 чол.

кількість депутатів - 203 чол.

кількість депутатів - 4152 чол.

Населення:

Середня чисельність наявного населення станом на 01.07.2005 року – 910,5 тис. осіб, в тому числі: міське – 372,5 тис. осіб, сільське – 538,0 тис. осіб. Проживає в м.Чернівці 242,3 тис.осіб. Щільність населення станом на 01.07.2005р. на кв.км. становить 112,3 осіб. Кількість народжених на 1000 жителів за січень – червень 2005 року – 10,7 осіб, кількість померлих на 1000 жителів – 14,7 осіб. Природне скорочення населення на 1000 жителів становить 4,0 осіб. Національний склад населення: 75% - українці; 12,5% - румуни; 7,3% - молдовани; 4,1% - росіяни; 0,3% - поляки; 0,2% - білоруси; 0,2% - євреї; 0,4% - інші національності. Середньооблікова чисельність штатних працівників за січень – червень 2005 року становить 149,1 тис.осіб. За видами економічної діяльності кількість штатних працівників: у промисловості – 27,3 тис.осіб (18,3%), у сільському господарстві – 12,6 тис. осіб (8,4%), у транспорті і зв”язку – 10,6 тис.осіб (7,1%).

Валова додана вартість:

За 2003 рік - 2539,2 млн.грн. (у фактичних цінах), що на 9,4% більше ніж за 2002 рік.

Промисловий комплекс:

Кількість промислових підприємств станом на 01.07.2005р. –  207.

Обсяг продукції в порівняних цінах за І півріччя 2005 року – 605,6 млн.грн. Порівняно з І півріччям 2004 року обсяг виробництва промислової продукції скоротився на 0,2%.

У січні – червні 2005 року промисловими підприємствами області було реалізовано промислової продукції на 550,8 млн.грн.

Обсяг виробленої продукції на 1 особу -  665,1 грн., обсяг реалізованої продукції на 1 особу – 603,27 грн.

Структура промислового виробництва (у % до обсягу виробництва по області):

- харчова промисловість та перероблення

сільськогосподарських продуктів – 33,9;

- легка промисловість – 18,7;

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 10,1;

- металургія та оброблення металу – 15,4;

- машинобудування    – 8,6;

- виробництво деревини та виробів з неї – 6,1;

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 4,5

Сільське господарство:

Земельний фонд - 809,6 тис. га, з них 472,9 тис.га - сільськогосподарські  угіддя, в тому числі: 338,2 тис. га - ріллі, 40,0 тис. га - сіножаті, 68,9 тис. га - пасовищ, 25,9 тис.га - багаторічні насадження.

За січень – червень 2005 року обсяг валової продукції сільського господарства, за розрахунками, становив 266,6 млн.грн., що на 1,6% менше, ніж за відповідний період 2004 року. Зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва відбулося і в особистих селянських господарствах населення на 1,6%, і у сільськогосподарських підприємствах на 1,5%.

За І півріччя 2005 року господарствами всіх категорій вироблено 20,1 тис. тонн м’яса (в живій вазі), 167,6 тис тонн молока, 145,7 млн.шт. яєць.

Будівництво:

Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств за І півріччя 2005 року, порівняно з відповідним періодом 2004 року, зменшився на 14,8% і становив 127,8 млн.грн.

За січень – червень 2005 року забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію житла загальною площею 86,0 тис.кв.м, з яких 53,4 тис.кв.м побудовано в містах. Обсяг введеного житла порівняно з І півріччям 2004 року зріс на 15,1%.

За січень - червень 2005 року підприємствами та організаціями за рахунок 88 усіх джерел фінансування освоєно 225,5 тис.грн. капітальних інвестицій. Переважну частку з них – 91,0% або 205,3 тис.грн. становили інвестиції в основний капітал.

За видами економічної діяльності зросли інвестиції в основний капітал у сільське господарство, мисливське та лісове господарство – у 1,5 раза, транспорт і зв”язок – на 20,4%, оптову та роздрібну торгівлю, торгівлю транспортними засобами, послуги з ремонту – на 9,0%, в операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – на 13,5%, готелі та ресторани – у 4,4 раза, освіту – на 4,3%.

Бюджет:

Доходи місцевих бюджетів (з міжбюдетними трансфертами) за січень–червень 2005 року: затверджені на 2005 рік у сумі – 826,0 млн.грн., фактично за І півріччя становили – 389,6 млн.грн.

Видатки місцевих бюджетів (з міжбюджетними трансфертами) за  січень - червень 2005 року: затверджені на 2005 рік у сумі – 823,0 млн.грн., фактично за І півріччя становили – 374,4 млн.грн.

Зовнішньоекономічна діяльність:

Зовнішньоекономічний оборот товарів та послуг за січень – червень 2005 року становив 120,8 млн.дол.США. Обсяги експорту становили 45,9 млн.дол.США, імпорту – 74,9 млн.дол.США. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу області становило 29,0 млн.дол.США

Суб’єкти господарювання області мали торговельні зв’язки з партерами із 65 країн світу. Експорт здійснювали 150, а імпорт - 151 господарюючих суб”єктів.

Загальний обсяг іноземних інвестицій станом на 01.07.2005р. склав 26,4 млн.дол.США (в т.ч. прямих – 26,3 млн.дол.США, портфельних – 55,3 тис.дол.США), що на 23,9% більше, ніж за станом на 01.07.2004 року. Інвестиційна перевага надавалась промисловим підприємствам (42,6% загального обсягу іноземних інвестицій).

Станом на 01.07.2005р. обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення склав 29,0 дол.США, що на 25,0% більше, ніж станом на 01.07.2004р.

За січень – червень 2005 року іноземними інвесторами вкладено в економіку області прямих інвестицій на суму 2652,6 тис.дол.США. Станом на 01.07.2005р. іноземні інвестиції надійшли з 41 країни світу, які вкладено у 171 підприємство області.

Туризм:

Кількість туристичних підприємств – 82. За І півріччя 2005 року обсяг наданих туристичних послуг склав 10,0 млн.грн.

Кількість обслуговуваних туристів склала 29,2 тис.чол., в тому числі іноземців – 2,1 тис.чол., внутрішніх туристів – 16,6 тис.чол.

Транспортний комплекс та зв”язок:

за січень – червень 2005 року перевезено вантажів – 495,1 тис.тонн, що на 9,8% більше, ніж за січень – червень 2004 року. Перевезено 13,3 млн. пасажирів, що на 8,1% менше, ніж за відповідний період 2004 року.

Залізничний транспорт: Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування складає 414 км. Розгорнута довжина залізничних колій підприємств і організацій - 188 км.

На території Чернівецької області функціонують 30 залізничних станцій, відкритих для вантажних робіт. Експлуатація їх  здійснюється двома залізницями - Львівською, Південно-Західною.

Авіаційний транспорт: Забезпечують рух, посадку і технічне обслуговування повітряних бортів комунальне підприємство “Міжнародний Аеропорт Чернівці” і Чернівецький структурний підрозділ підприємства “Украерорух”. За І квартал 2005 року з Чернівецького аеропорту авіаційним транспортом відправлено 2,8 тис. пасажирів, що на 27,3% більше, ніж за І квартал 2004 року.

Послуги зв’язку переважно надають Чернівецька дирекція ВАТ “Укртелеком“, Чернівецька дирекція УДППЗ “Укрпошта“, Чернівецька філія ЗАТ “Утел“ та Чернівецький обласний радіотелевізійний передавальний центр.

Торгівля:

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за І півріччя 2005 року склав 1018,9 млн.грн., що на 14,9% більше, ніж за відповідний період 2004 року. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства зріс на 11,6% і становив 614,8 млн.грн, оборот ресторанного господарства скоротився на 0,6% і становив 21,3 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах у червні 2005 року становив 22,8 млн.грн., що на 17,5% більше, ніж за червень 2004р.

Освіта:

Вищу освіту надають 34 вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації. Серед них: Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича,  Буковинський державний медичний університет, Буковинська  державна фінансова академія, Економіко - правничий інститут, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Чернівецький факультет національно - технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Сторожинецький факультет Академії державної податкової служби України, Навчально-консультаційний центр факультету управління бізнесом національно-технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Буковинський інститут, Міжрегіональна академія управління персоналом (при Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі), Навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії.

Кількість загальноосвітніх шкіл - 453, у тому числі І ступеня - 51, І-ІІ ступеня - 112, І-ІІІ ступеня – 216 (в тому числі загальноосвітніх шкіл-інтернатів – 6), ІІ-ІІІ ступеня – 1, гімназій - 21, ліцеїв – 10, приватних шкіл – 2, центр освіти молоді (9-10 класи) – 1, навчально-виховних комплексів - 33, спецшкіл і допоміжних шкіл – інтернатів – 9.

Викладання українською мовою здійснюється у 356 загальноосвітніх школах ( у тому числі, 9 спеціальних школах – інтернатах), румунською - у 83 школах, російською - у 2, українською і російською - у 4, українською і румунською - у 8.

Охорона здоров’я:

Кількість лікарняних установ   455, кількість лікарняних ліжок – 8,0 тисяч, потужність амбулаторно-поліклінічних закладів - 14,96 тис. відвідувань за зміну, кількість місць у санаторіях – 442, кількість місць у будинках дитини - 80, кількість аптек всіх форм власності – 147.

Культура та архітектура:

Кількість закладів культури клубного типу – 386 один., масових універсальних бібліотек – 414, музеїв - 4, шкіл естетичного виховання - 46, театрів - 2, концертних та філармонійних залів - 2. Кількість кіноустановок з платним показом – 230,  постійно діючих кінотеатрів – 18, кількість парків відпочинку – 1.

Кількість бібліотек – 414, бібліотечний фонд - 6,4 млн. примірників.

В області на державному обліку і під охороною держави налічується 2153 об’єкти, із яких 783 - пам’ятки архітектури і містобудування (212 - національного значення ), 583 - пам’ятки історії, 742 - пам’ятки археології, 43 - пам’ятки монументального мистецтва та садово-паркової архітектури.

Релігійна ситуація:

На території області офіційно зареєстровано 1059 релігійних організації, діє 15 монастирів, 7 місій, 441 суботніх та недільних школи.

Серед діючих релігійних організацій провідне місце займає православний напрямок. Богослужіння відправляються у 843 культових приміщеннях, 92 приміщень орендуються.

Суспільно-політична ситуація:

 

У Чернівецькій області зареєстровано 95 обласних організацій політичних партій. Найбільш чисельними з них є Народний союз “Наша Україна”, ВО “Батьківщина”, СДПУ(О), Партія регіонів, НПУ, ПП “Трудова Україна”, НДП, “Відродження”, НРУ, СПУ та УНП.

Найбільш потужну організаційно-кадрову та матеріально-технічну базу має обласна організація Народний союз “Наша Україна”, достатньо організаційно міцні обласні та районні організації ВО “Батьківщина”, СДПУ(О), ПРУ, ПП “Трудова Україна”, НПУ, ПППУ, НДП, СПУ, КПУ.

В області діє понад 350 громадських організацій та благодійних фондів.

  Карта області
Карта областіМатеріали по темі:
  сторінки: 1


Чернівецька ОДА 2001-2003
::Підтримка - Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату

Система публікацій: Sanitarium WebLoG